****Cuộc họp tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và thảo luận kế hoạch năm 2020 về:

+ Hành động

+ Chuẩn hóa quy trình làm việc

+ Cải Tiến quy trình làm việc, cải tiến chất lượng sản phẩm để Công ty phát triển mạnh mẽ

Và tổ chức tất niên công ty bao gồm Công- Nhân viên 2 nhà máy : Nhà máy sản xuất bao bì carton và xén tở giấy nhập khẩu nhỏ ở F4, Cụm công nghiệp Đình Bảng, Thị Xã Từ Sơn, Bắc Ninh và nhà máy Chuyên sản xuất carton tại Khu liền kề KCN Quế Võ, Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh.